Tjenester

Økonsult er hele tiden oppdatert på det nyeste av teknologi som er tilgjengelig for vår bransje. Derfor har vi muligheten til å tilby våre tjenester raskt, effektivt og profesjonelt utført innen følgende områder:
  • Regnskapmus.jpg
  • Lønn
  • Fakturering
  • Citrix-løsning for kunder
  • Årsoppgjør
  • Økonomisk rådgivning
  • Etablering, avvikling og sletting av selskap
  • Hjelp til styrearbeid
  • Vikariat og outsourcing

Regnskap
Ved samtaler med kunden finner vi felles rutiner for hvordan regnskapsarbeidet skal gjennomføres. Regnskapsarbeidet styres av regler både kunden og vi må forholde oss til, men i tillegg bidrar vi også med å etablere rutiner for regnskapsføringen. På denne måten får vi grunnlag for å håndtere alle behov våre kunder måtte ha. Hos oss får hver kunde sin faste saksbehandler.

Lønn
Det er svært ressurskrevende å vedlikeholde kompetanse og datasystemer for å gjøre et effektivt lønnsarbeid i bedrifter. Dette fordi regelverk knyttet til lønnsarbeidet og skatte- og avgiftssystemer stadig endrer seg. Økonsult er til en hver tid oppdatert i gjeldende regler og har alltid oppdaterte datasytemer til lønnsarbeidet. Hos oss er vi ikke avhengige av enkeltpersoner for å gjennomføre nødvendige oppgaver, vi kan til en hver tid utføre lønnsoppgaver for våre kunder. Ved å sende oss dato for lønnsutbetaling og grunnlaget på faks, epost til avtalt tid produseres det oppgaver og rapporter som en del av lønnsarbeidet. På lønningsdagen overføres betalingsgrunnlaget for lønn på en fil til kundens bank slik at utbetalingen skjer samme dag.

Fakturering
Mange bedrifter velger å utføre fakturering med eget system, Økonsult kan gi råd om gode system som kan eksportere nødvendige data til regnskapet hos oss. Økonsult tilbyr og online fakturering i vårt regnskapsystem. Alternativt kan vi utføre fakturering fra faktureringsgrunnlag levert av kunden. Fakturaene blir da lagt inn automatisk i bedriftens regnskap.

Citrix-løsning for kunder
Gjennom vår citrix-løsning tilbyr vi våre kunder oppkobling til regnskapet. Kunder kan f.eks utføre fakturering online, ta ut rapporter og kopi av bilag. Vi scanner bokføringsbilag og all informasjon er dermed elektronisk tilgjengelig. Mange kunder velger å scanne sine bokføringsbilag og sende dem elektronisk via e-post til oss. Tilbakemeldinger er at dette sparer tid, kopier og ressursbruk.

Årsoppgjør
Vi gjennomfører regnskapsavslutning med påfølgende årsoppgjør for våre regnskapskunder. Alle ligningspapirer og regnskap for behandling i styre, generalforsamling og den pålagte rapporteringen til Brønnøysundregistret blir produsert av oss.

Økonomisk rådgivning
Vi har de beste forutsetninger for å være en fortrolig rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder med tanke på den tette kontakten vi har med våre kunder. I tillegg har vi kompetansen og systemene til å gjøre økonomiske analyser, utvikling av budsjettforslag, utarbeidelse av kalkyler og underlag for finansieringsarbeid. Vi bistår gjerne våre kunder i møter med finansinstitusjoner og det offentlige støtteapparatet.

Etablering, avvikling og sletting av selskap
For den som ønsker å starte opp for seg selv er det lett å miste oversikten over det som kreves av formaliteter. Økonsult bistår ved nyetablering- valg av selskapsform, krav til økonomi og gjennomføring av formaliteter.

Ønsker du å endre selskapsform, eierstruktur eller selskapets kapital hjelper vi deg gjerne med det også. Det kan gjelde ordinær og ekstraordinær generalforsamling med etablering av nødvendige protokoller samt meldinger til Brønnøysundregistrene. Vi bistår også med avvikling av selskap, opphør og sletting.

Hjelp til styrearbeid
Økonsult tar på seg å hjelpe aksjeselskap som ikke har formalitetene i orden når det gjelder påbudt styrearbeid. Ved offentlige ettersyn, har korrekt gjennomføring og protokollering av styremøter blitt et kontrollpunkt. Vi kan bistå som styresekretær med oppfølging av den praktiske gjennomføringen av styrearbeidet. Økonsult bidrar til at det etableres og gjennomføres en årsplan for styrets arbeid, forberedelser av møter, bidrar etter ønske i aktuelle saker og sørger for korrekt protokollering fra styremøtene.

Vikariat og outsourcing
Av og til kan bedrifter ha behov for kortsiktig eller langsiktig hjelp til å løse administrative oppgaver. Økonsults medarbeidere er alle godt kvalifiserte, og gir oss et godt grunnlag for å bistå med slike løsninger. Oppgaven kan gå ut på å ha en saksbehandler ute i kundens bedrift eller at oppgavene taes inn til vårt kontor midlertidig eller permanent.

Kontakt oss!
Rekneskapsbyrået

Økonsult AS

Bankgata 14
6201 Stranda

Telefon: 70 26 91 40

firmapost@okonsult.no
Nyhende:REGNSKAP NORGE