Profesjonelle tenester av høg kvalitet

Velkomen til nettstaden for rekneskapskontoret Økonsult AS. Vi er eit autorisert selskap som tilbyr profesjonelle tenester av høg kvalitet innan rekneskap, økonomi og rådgjeving. Med lang bransjeerfaring og med det nyaste innan tilgjengeleg system, står vi klar for å gje kundane våre den beste servicen.

Vi fører i dag rekneskap for omlag 150 kundar frå ulike bransjar - handel, industri, handverk, bygg og anlegg, transport, service, hotell, reiseliv og restaurant. Vi tek på oss oppdrag for ulike typer selskap - alt frå aksjeselskap, ansvarlege selskap, enkeltpersonføretak og foreiningar til konsernselskap.

Økonsult AS har fokus på effektive elektroniske tenester, elektronisk «papirflyt»  og arkiv – både hos oss sjølve og hos kunden.

Tenester

Økonsult AS er alltid oppdatert på det siste av teknologi som er tilgjengeleg innan bransjen vår. Difor har vi høve til å tilby raske, effektive og profesjonelle tenester utført innan følgjande område:

- Rekneskap

- Løn
- Fakturering/Logistikk
- Årsoppgjer
- Økonomisk rådgjeving
- Budsjettering, kalkulering
- Etablering, avvikling og sletting av selskap
- Hjelp til styrearbeid
- Vikariat og arbeid ute hos kunden
- Elektroniske løysingar for handsaming/godkjenning av bilag
- Elektronisk timefangst for løn
- Web-løysingar
- Citrix-løysingar

Referansar

Sykkylven Stål AS
Stranda Hotel AS
Geiranger Fjordservice AS

Byrg Kompetanse AS
E-Trans AS

Kontakt oss

Du kan kome i kontakt med oss AS på følgande måtar:

Besøksadresse Stranda:

Bankgata 14

Besøksadresse Sykkylven:

Vikøyra Industriområde 7

Postadresse:

Bankgata 14, 6200 Stranda

Telefon:

70 26 91 40

Firma e-post:

firmapost­@okonsult.no


Ei liste over tilsette finn du her. Du er hjarteleg velkomen til å bruke vårt kontaktskjema. Fyll ut informasjon, så tek vi kontakt med deg.

hCaptcha