Tenester

Økonsult AS er alltid oppdatert på det siste av teknologi som er tilgjengeleg innan vår bransje. Difor har vi høve til å tilby våre tenester raskt, effektivt og profesjonelt utført innan følgjande område:

 • Rekneskap
 • Løn
 • Fakturering/Logistikk
 • Årsoppgjer
 • Økonomisk rådgjeving
 • Budsjettering, kalkulering
 • Etablering, avvikling og sletting av selskap
 • Hjelp til styrearbeid
 • Vikariat og arbeid ute hos kunden
 • Elektroniske løysinger for handsaming/godkjenning av rekneskapsbilag
 • Elektronisk timefangst for løn
 • Web-løysingar
 • Citrix-løysingar

Pålogging til Cantor

Pålogging til Tussa ASP