Om oss

Økonsult vart etablert på Stranda i 1997 og har lang erfaring innan fagområdet. I 2017 etablerte vi avdeling også i Sykkylven. Vi fører i dag rekneskap for ca. 150 kunder frå ulike bransjer - handel, industri, handverk, bygg og anlegg, transport, service, hotell, reiseliv og restaurant. Vi tek på oss oppdrag for ulike typer selskap - alt frå aksjeselskap, ansvarlege selskap, enkelpersonsføretak, foreningar til konsernselskap.

Besøksadresse Stranda:

Bankgata 14

Besøksadresse Sykkylven:

Vikøyra Industriområde 7

Postadresse: 

Bankgata 14, 6200 Stranda

Telefon:

70 26 91 40

Firma e-post:

firmapost­@okonsult.no

Org.nr:

977075459

Tilsette

Stranda

Kirsti Tryggestad

Stranda
Autorisert rekneskapsførar
Tlf. 960 93 367
E-post: kirsti@okonsult.no

Laila Lyse

Stranda
Rekneskapsførar
Tlf. 960 93 363
E-post: laila@okonsult.no

Torun Hjelle

Stranda
Autorisert Rekneskapsførar
Tlf. 960 93 364
E-post: torun@okonsult.no

Gabriela Hostacna

Stranda
Rekneskapsførar
Tlf. 960 93 362
E-post: gabriela@okonsult.no

Josefine Blindheim

Stranda
Rekneskapsførar
Tlf. 660 93 373
E-post: josefine@okonsult.no

Anita Nordsletten Engeset

Stranda
Dagleg leiar / Siviløkonom, autorisert rekneskapsførar
Tlf. 960 93 365
E-post: anita@okonsult.no

Sykkylven

Mildri Cecilie Oterhals

Sykkylven
Autorisert rekneskapsførar
Tlf. 960 93 371
E-post: mildri@okonsult.no

Maria Loland Emdal

Sykkylven
Autorisert rekneskapsførar
Tlf. 960 93 370
E-post: maria@okonsult.no

Marie Løvold Sæter

Sykkylven
Rekneskapsførar
Tlf. 960 93372
E-post: marie@okonsult.no

Marius Hopen

Sykkylven
Autorisert rekneskapsførar
Tlf. 660 93373
E-post: marius@okonsult.no

Stilling ledig